Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami zamieszczonymi w aktualnościach, które dotyczą ataku hakerskiego na programy komputerowe służące do obsługi klientów.

Aktualne normy i przepisy

W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat warunków współpracy i podstaw prawnych realizowanych przez nas usług, zamieszczamy zestawienie norm i przepisów, regulujących najważniejsze zagadnienia, a wśród nich Regulamin dostarczania wody, Wymagania jakościowe wody i Taryfę opłat za wodę.


TARYFA WODY

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z dnia 17.05.2022r. odniesienie do strony BIP RZGW Wody Polskie

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-33-2022.html

Odniesienie do opublikowanej decyzji na stronie RZGW

https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1245946/decyzja-wr-rzt-70-33-2022-pdf.html

Pobierz plik »

USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001r.
tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 2028
Więcej »

WYMAGANIA METROLOGICZNE WODOMIERZY

Dz.U. 2004 nr 40 poz. 360
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
Więcej »

PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Więcej »

WYMAGANIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Więcej »

Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Więcej »

Dz.U. 2015 poz. 1989
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Więcej »

PRZEPISY OKREŚLAJĄCE USTALENIE TARYFY WODY

Dz.U. 2018 poz 472
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 luty 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

Dz.U Województwa Dolnośląskiego poz. 4703 z dnia 14.10.2021r.

UCHWAŁA NR XXXV/103/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BYCHOWO" z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany uchwały nr XXII/69/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na obszarze eksploatowanym przez Związek Gmin „Bychowo”: na terenie Gmin Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród"

Pobierz plik »