Przedstawiciele Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepszą obsługę i nieprzerwane dostawy wody. Staramy się szybko reagować na zgłaszane uwagi, dotyczące naszej działalności i oferty, a także sprawnie realizować wnioski osób ubiegających się o przyłączenie do sieci.
Poniżej znajdą Państwo nazwiska przedstawicieli zakładu, którzy zawsze udzielą Wam informacji i niezbędnej pomocy.

 

Kierownik Zakładu - mgr inż. Joanna Cybuch

tel. 71/312 54 50 wew. 23

Z-ca Kierownika - mgr inż. Mariusz Faraniec
tel. 71/312 54 50 wew. 23

Główny Księgowy - mgr Michał Przywecki
tel. 71/ 312 54 50 wew. 22