Misja Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach

Dostarczamy wodę – źródło życia


Misją ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZWIĄZKU GMIN BYCHOWO jest zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie eksploatowanym przez ZWIĄZEK GMIN BYCHOWO.

 

Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej - było, jest i będzie naszą priorytetową i fundamentalną działalnością.

 

Zasady przewodnie ZWZGB Prusice


Wypełniając misję uczestniczymy w realizacji celów strategii rozwoju Gmin wchodzących skład Związku Gmin Bychowo.

Naszym Klientom gwarantujemy dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych, w sposób ciągły i niezawodny. Zapewniamy obsługę i pomoc w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych świadcząc usługi na wysokim poziomie. Tworzymy pozytywne relacje z naszymi Klientami kreując wizerunek wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Nasi Pracownicy stanowią podstawę dalszego funkcjonowania Zakładu. Zapewniamy im stabilne miejsca pracy, umożliwiając stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dbamy o Środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w imię ich zachowania w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Lokalnej społeczności zapewniamy dobrej jakości wodę. Działamy proekologicznie m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych technologii.

 

Podstawowe cele Zakładu to:

  • Zwiększyć wielkość sprzedaży wody
  • Zoptymalizować proces uzdatniania wody z ujęć głębinowych
  • Utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym infrastrukturę SUW i przepompowni
  • Zoptymalizować proces dystrybucji wody
  • Utrzymać prawidłowy stan techniczny sieci dystrybucyjnej ( usuwanie awarii, remonty, modernizacje)
  • Wdrażać innowacyjne technologie
  • Zapewnić satysfakcję pracowników
  • Zbudować świadomość proekologiczną odbiorców