Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami zamieszczonymi w aktualnościach, które dotyczą ataku hakerskiego na programy komputerowe służące do obsługi klientów.

CSR – czym kierujemy się w biznesie?

W naszych działaniach postępujemy zgodnie z zasadami CSR (Corporate Social Responsibility), co w praktyce oznacza, że realizując cele priorytetowe przedsiębiorstwa, nie tracimy z oczu interesów społecznych. Zarówno podczas wykonywania codziennych zadań, jak i planując inwestycje, takie jak np. rozbudowa sieci, uwzględniamy aspekty środowiskowe, relacje ze społecznością lokalną i naszymi pracownikami. Wierzymy, że jest to bardzo ważne dla funkcjonowania i rozwoju firmy, dlatego jesteśmy zawsze otwarci na opinię różnych grup, szczególnie naszych Klientów. Prowadzona przez nas polityka informacyjna służy konsultacjom oraz prezentowaniu stanowiska ZWZGB Prusice w sprawach istotnych dla społeczności, w której żyjemy i działamy.

rysunki dzieci