CSR – czym kierujemy się w biznesie?

W naszych działaniach postępujemy zgodnie z zasadami CSR (Corporate Social Responsibility), co w praktyce oznacza, że realizując cele priorytetowe przedsiębiorstwa, nie tracimy z oczu interesów społecznych. Zarówno podczas wykonywania codziennych zadań, jak i planując inwestycje, takie jak np. rozbudowa sieci, uwzględniamy aspekty środowiskowe, relacje ze społecznością lokalną i naszymi pracownikami. Wierzymy, że jest to bardzo ważne dla funkcjonowania i rozwoju firmy, dlatego jesteśmy zawsze otwarci na opinię różnych grup, szczególnie naszych Klientów. Prowadzona przez nas polityka informacyjna służy konsultacjom oraz prezentowaniu stanowiska ZWZGB Prusice w sprawach istotnych dla społeczności, w której żyjemy i działamy.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu plastycznego pod hasłem.:
„Woda w moim życiu”

 

Zaproszenie na konkurs

Konkurs - informacja RODO

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz informacja na temat danych osobowych

rysunki dzieci


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego z okazji
„ŚWIATOWEGO DNIA WODY”

 

Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach zorganizował V edycje konkursu plastycznego z okazji Światowego Dnia Wody.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Woda w moim życiu”

 

Celem konkursu było m.in.:
- uświadomienie młodego pokolenia jak ważna jest woda w życiu człowieka, jakie ma znaczenie dla ludzi i środowiska,
- kształtowanie zachowań proekologicznych,
-rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności plastycznych;

Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac plastycznych wykonanych przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Prusicach, Piotrkowicach z oddz. w Strupinie, Powidzku oraz Warzęgowie.
Wszystkie prace były piękne i oryginalne.
Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość.
Podziękowania kieruję również do nauczycieli oraz rodziców za zaangażowanie i współpracę.

Poniżej przedstawiamy listę osób, których prace zostały nagrodzone.

 

Szkoła Podstawowa w Prusicach:

 

Kl. 1-3
1.Alisa Dihtiar- kl.3A
2.Jakub Wasiluk-kl.3C
3.Maja Kostecka-kl.3B


Kl.4-8
1.Martyna Szydełko-kl.4
2.Sebastian Sobieski-kl.7B
3.Szymon Olejnik-kl.5C
Wyróżnienie: Daria Harak-kl.6B

 

Szkoła Podstawowa w Warzęgowie


1.Iga Wiejaczek-kl.1
2.Paweł Kazek-kl.1
3.Melania Adamczyk-kl.0

Wyróżnienie:
Julian Piątek-kl.4
Marcel Piątek-kl.7

 

Szkoła Podstawowa w Powidzku


1.Alan Sołopa-kl.3
2.Krzysztof Niżyński-kl.2
3.Lena Sypniewska-kl.1a
Wyróżnienie: Jowita Piotrowska-kl.6

 

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, z oddz. w Strupinie

1.Maja Jastrzębska-oddz. przedszkolny – 5 lat
2.Magdalena Trzebińska-kl.0
3.Jakub Wieczorek-kl.1
Wyróżnienie: Lena Kiepul-kl.5

 


Nagrodzone prace zostaną umieszczone i wydrukowane w przyszłorocznym kalendarzu, który będzie dostępny w kolejnej edycji „Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Serdecznie zapraszamy wyżej wymienione dzieci wraz z opiekunami do siedziby Zakładu Wodociągowego ZGB w Prusicach przy ul. Kolejowej 30 w godzinach od 7:30 do 15:30 w celu odebrania nagrody za udział w konkursie.

Opiekunowie proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej dziecka lub dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

Jednocześnie informujemy, że nagrody będą do odebrania w biurze Zakładu do dnia 29.04.2022r.
Po tym terminie zostaną przekazane do Szkół i wręczone przez osoby do tego wyznaczone przez Dyrekcję Szkoły.