O Zakładzie Wodociągowym Związku Gmin Bychowo w Prusicach

biuroSiedziba biura w Prusicach

 

Dnia 20.05.2003 r. Uchwałą Zgromadzenia Związki Gmin Bychowo utworzono Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach.

Z dniem 01.08.2003 r. Zakład Wodociągowy ZGB przejął i rozpoczął eksploatację sieci wodociągowej.

Celem utworzenia jednostki było i jest zapewnienie nieprzerywanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Prusice, Wołów, Trzebnicy oraz Żmigrodu.

Do eksploatacji w 2003r. Zakład przejął 71 miejscowości z 3615 punktami poboru.

Obecnie Zakład zaopatruje w wodę 76 miejscowości z 5498 punktami poboru wody, w tym:

 5260 szt. Gospodarstw domowych
 238 szt. Podmiotów gospodarczych.

 

Wodociąg Związku Gmin Bychowo zaopatruje w wodę 76 miejscowości położone w:

Gmina Prusice

31 wsi, 1 miasto   2780 punktów poboru

Gmina Trzebnica

13 wsi   1194 punktów poboru

Gmina Wołów

11 wsi   300 punktów poboru

Gmina Żmigród

20 wsi 1223 punktów poboru

Gmina Oborniki Śląskie 

  1 punkt (sprzedaż hurtowa)

 

 

zbiornikZbiornik retencyjny na przepompowni wody w Brzeźnie

 

Na podstawie danych meldunkowych zaopatrywanych jest ok. 18 tys. mieszkańców.

Teren objęty eksploatacją to ponad 300 km2.

Ujęcia wodne znajdują się na południe od miejscowości Bychowo. Składają się z trzech studni podstawowych powstałych 1968 oraz trzech zastępczych powstałych 2001 roku, które dostarczają wodę do pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody. Głębokość studni kształtuje się od 65-82 m.ppt. Woda jest pobierana z warstwy wodonośnej czwartorzędowej.

Stacja Uzdatniania Wody w Bychowie została zmodernizowana w 2002 r. Układ technologiczny zaprojektowany został na maksymalną wydajność 330 m3/h. przez większą część roku pracuje z wydajnością 220-240 m3/h. W okresach zwiększonego poboru wydajność technologiczną zwiększa się do 280 m3 wody.

Zakład ma możliwość magazynowania wody w 11 szt. Obiektów, w których znajduje się 13 zbiorników na wodę o łącznej pojemności 4.121 m3 wody.

Zakład posiada w eksploatacji ponad 350 km sieci wodociągowych w którego skład wchodzą sieci tranzytowe, magistrale, rozdzielcze w przedziale ø 90 do ø 500.

 

Budowa infrastruktury technicznej i urządzeń wodociągowych.

1) Stacja Uzdatniania wody w Bychowie o wydajności 330 m3/h,

2) Ujęcie wody w Bychowie: składające się z 6 studni głębinowych,

3) Pompownie wody w: Krościnie Małej, Brzeźnie, Strupinie, Gródku, Wilkowej, Małuszynie, Kosinowie, Marcinowie, Rzepotowicach, Trzebnicy,

4) Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej znajdujące się przy przepompowniach wody:

- Krościna Mała o pojemności 1500 m3
- Brzeźno o pojemności 1950 m3
- Strupina o pojemności 25 m3
- Gródek o pojemności 100m3
- Wilkowa o pojemności 183 m3
- Małuszyn o pojemności 100 m3
- SUW Bychowo o pojemności 240 m3

 

 

przepompownia

Zbiornik retencyjny na przepompowni wody w Wilkowie