Cennik

 

 

Taryfy

 

Taryfa wody obowiązująca od dnia 01.06.2022.
Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.33.2022 z dnia 17 maja 2022 r. opublikowana w dniu 24 maja 2022 r.

 

Lp 

Wyszczególnienie

Jednostka Taryfa nowa w okresie od 1-12 miesiąca Taryfa nowa w okresie od 13-24 miesiąca Taryfa nowa w okresie od 25-36 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

1

Grupa WG (odbiorcy, dla których faktura jest dostarczana w formie papierowej)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł/szt./m-c

4,08

4,41

4,18

4,51

4,30

4,64

2

Grupa WG e (odbiorcy dla których faktura dostarczana jest tylko drogą elektroniczną)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł/szt./m-c

2,98

3,22

3,04

3,28

3,13

3,38

3

Grupa R (odbiorcy rozliczani ryczałtowo)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł./szt/m-c

2,44

2,64

2,49

2,69

2,56

2,76

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z dnia 17.05.2022r.

odniesienie do strony BIP RZGW Wody Polskie
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-33-2022.html


Odniesienie do opublikowanej decyzji na stronie RZGW
https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1245946/decyzja-wr-rzt-70-33-2022-pdf.html

 

Archiwum Taryf

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.96.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

Grupa WG – odbiorcy rozliczenia na podstawie posiadanych wodomierzy głównych.
Grupa R – odbiorcy rozliczeni na podstawie ryczałtu

 

Wyszczególnienie   Taryfa nowa w okresie od 1-12 miesiąca tj.
(01.08.2019 -31.07.2020r)
  Taryfa nowa w okresie od 13-24 miesiąca tj.
(01.08.2020 -31.07.2021r)
  Taryfa nowa w okresie od 25-36 miesiąca tj.
(01.08.2021 – 31.05.2022r)
GRUPA Rodzaj cen i stawek opłat jedn.       Wielkość cen i stawek opłat
      netto brutto netto brutto netto brutto
Grupa WG Cena wody  zł/m3  4,54  4,9  4,64  5,01  4,73  5,11
Stawka opłaty abonamentowej  zł/szt./m-c  2,33  2,52  2,37  2,56  2,42  2,61
Grupa R Cena wody  zł/m3  4,54  4,9  4,64  5,01  4,73  5,11
Stawka opłaty abonamentowej  zł/szt./m-c  2,18  2,35  2,23   2,41  2,56  2,76

 

 

Cennik usług komercyjnych

Cennik Usług Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo ustalony na podstawie Uchwały nr 03/2022 Zarządu Związku Gmin „Bychowo” * z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia cennika usług Zakładu.

Cennik zawiera ceny netto oraz ceny brutto usług. Ceny brutto zawierają doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

*Na podstawie §1 Uchwały nr XXX/92/2020 Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” z dnia 30 października 2020r. w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Związku Gmin „Bychowo”;