Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami zamieszczonymi w aktualnościach, które dotyczą ataku hakerskiego na programy komputerowe służące do obsługi klientów.

Cennik

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.96.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

Grupa WG – odbiorcy rozliczenia na podstawie posiadanych wodomierzy głównych.
Grupa R – odbiorcy rozliczeni na podstawie ryczałtu

 

Wyszczególnienie   Taryfa nowa w okresie od 1-12 miesiąca tj.
(01.08.2019 -31.07.2020r)
  Taryfa nowa w okresie od 13-24 miesiąca tj.
(01.08.2020 -31.07.2021r)
  Taryfa nowa w okresie od 25-36 miesiąca tj.
(01.08.2021 – 31.07.2022r)
GRUPA Rodzaj cen i stawek opłat jedn.       Wielkość cen i stawek opłat
      netto brutto netto brutto netto brutto
Grupa WG Cena wody  zł/m3  4,54  4,9  4,64  5,01  4,73  5,11
Stawka opłaty abonamentowej  zł/szt./m-c  2,33  2,52  2,37  2,56  2,42  2,61
Grupa R Cena wody  zł/m3  4,54  4,9  4,64  5,01  4,73  5,11
Stawka opłaty abonamentowej  zł/szt./m-c  2,18  2,35  2,23   2,41  2,56  2,76