Zmiana siedziby Zakładu Wodociągowego

informuje, że od dnia 10.10.2016r. zmienia swoją siedzibę
z Prusic ul. Kolejowa 3, na Prusice, ul. Kolejowa 30.

Zapraszamy do nowej siedziby.