Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu plastycznego pod hasłem.:

„Woda w moim życiu”

 

 


22 marca Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Obchodzone corocznie święto ma przypominać, iż wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Celem tego szczególnego dnia jest pokazanie wszystkim, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu ludzi i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.
W związku z powyższym Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ogłasza konkurs dla wszystkich uczniów na wykonanie pracy plastycznej pt. „Woda w moim życiu”.
Tegoroczne hasło ma na celu uświadomienie młodemu człowiekowi znaczenia wody na naszej planecie, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
To dobry moment aby do każdego z nas dotarło, że wodę trzeba szanować, bowiem to nasz skarb bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu plastycznego

Pod hasłem.: „Woda w moim życiu”.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Ponadto, zostaną one opublikowane w kalendarzu na 2023 rok i przekazane na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prace należy składać w szkołach do dnia 18.03.2022 r.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu w załączeniu, a także dostępny na stronie www.wodociagiprusice.pl
W przypadku przystąpienia do udziału prosimy o potwierdzenie e-mailem i poinformowanie uczniów szkoły o konkursie.

* na odwrocie pracy powinno znaleźć się: imię, nazwisko, szkoła oraz klasa do której uczęszcza uczestnik konkursu


Z poważaniem
Kierownik Zakładu Wodociągowego
Związku Gmin Bychowo w Prusicach
Joanna Cybuch

 

 

Konkurs - informacja RODO

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz informacja na temat danych osobowych