VI edycja konkursu plastycznego "Woda dla Zdrowia"

22 marca Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Obchodzone corocznie święto ma przypominać, iż wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Celem tego szczególnego dnia jest pokazanie wszystkim, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu ludzi i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.
W związku z powyższym Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ogłasza konkurs dla wszystkich uczniów na wykonanie pracy plastycznej pt. „Woda dla zdrowia”.
Tegoroczne hasło ma na celu uświadomienie młodemu człowiekowi znaczenia wody na naszej planecie, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
To dobry moment aby do każdego z nas dotarło, że wodę trzeba szanować, bowiem to nasz skarb bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu plastycznego

Pod hasłem.: „Woda dla zdrowia”
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Ponadto zostaną one opublikowane w kalendarzu na 2024 rok i przekazane na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prace należy składać w szkołach do dnia 17.03.2023 r.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu w załączeniu, a także dostępny na stronie www.wodociagiprusice.pl
W przypadku przystąpienia do udziału prosimy o potwierdzenie e-mailem i poinformowanie uczniów szkoły o konkursie.


Z poważaniem
Kierownik Zakładu Wodociągowego
Związku Gmin Bychowo w Prusicach
Joanna Cybuch
* na odwrocie pracy powinno znaleźć się: imię, nazwisko, szkoła oraz klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu