Sprawozdania z badań wody

wynikach przeprowadzonych badań:
MONITORING KONTROLNY I PRZEGLĄDPOWY
Sprawozdania Punkt poboru WSZEMIRÓW
Wszemirów-11-2020.pdf