Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WODY

Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach zorganizował VI edycje konkursu plastycznego z okazji Światowego Dnia Wody.

Tegoroczna edycja odbyta się pod hasłem "Woda dla zdrowia"

Celem konkursu byto m.in.:

  • uświadomienie młodego pokolenia jak ważna jest woda w życiu człowieka, jakie ma znaczenie dla zdrowia,
  • kształtowanie zachowań proekologicznych,
  • rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności plastycznych;

Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac plastycznych wykonanych przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Prusicach, Piotrkowicach z oddziałem w Strupinie, Skokowej oraz Warzęgowie.

Wszystkie prace były piękne i oryginalne.

Każdemu uczestnikowi nalezą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość.

Podziękowania kieruje również do nauczycieli oraz rodziców za zaangażowanie i współprace.

Poniżej przedstawiamy listę osób, których prace zostały nagrodzone.

 

Szkoła Podstawowa w Prusicach:

Klasy 1-3
1. Oliwier Malińiski kl. 3B
2. Lena Kaczałko kl. 2A
3. Jagoda Lorek kl. 1B

 

1. Oliwier Malińiski kl. 3B

Oliwier Malińiski kl. 3B

 

2. Lena Kaczałko kl. 2A

Lena Kaczałko kl. 2A

 

3. Jagoda Lorek kl. 1B

Jagoda Lorek kl. 1B

 

 

Wyróżnienia:
Aleksandra Regiec kl. 1B
Maria Pasławska kl. 2A
Liwia Wójtowicz kl. 2A
Miłosz Janeczek kl. 2A

 

Aleksandra Regiec kl. 1B

Aleksandra Regiec kl. 1B

 

Maria Pasławska kl. 2A

Maria Pasławska kl. 2A

 

Liwia Wójtowicz kl. 2A

Liwia Wójtowicz kl. 2A

 

Miłosz Janeczek kl. 2A

Miłosz Janeczek kl. 2A

 

 

Klasa 4-8
1.Wojciech Doleżał kl.7
2. Julia Tomczak kl.6
3. Anastazja Wiśniewska kl.6

 

1. Wojciech Doleżał kl. 7

Wojciech Doleżał kl. 7

 

2. Julia Tomczak kl. 6

Julia Tomczak kl. 6

 

3. Anastazja Wiśniewska kl. 6

Anastazja Wiśniewska kl. 6

 

 

Wyróżnienia

Laura Wrońska kI.5
Franciszek Hołys kl.7
Ernest Mikołajczak kl.8
Bartosz Szwagrzak kl.4
Szymon Moskalik kI.7
Maja Kostecka kl.4
Julia Lorek kl.6
Julia Jackowiec kl.5

 

Laura Wrońska kI. 5

Laura Wrońska kI. 5

 

Franciszek Hołys kl. 7

Franciszek Hołys kl. 7

 

Ernest Mikołajczak kl. 8

Ernest Mikołajczak kl. 8

 

Bartosz Szwagrzak kl. 4

Bartosz Szwagrzak kl. 4

 

Szymon Moskalik kI. 7

Szymon Moskalik kI. 7

 

Maja Kostecka kl. 4

Maja Kostecka kl. 4

 

Julia Lorek kl. 6

Julia Lorek kl. 6

 

Julia Jackowiec kl. 5

Julia Jackowiec kl. 5

 


Szkoła Podstawowa w Warzęgowie

1. Melania Adamczyk kI. 1
2. Zuzanna Dołbniak kl. 2
3. Aleksandra Kowalczyk kl. 2

 

1. Melania Adamczyk kI. 1

Melania Adamczyk kI. 1

 

2. Zuzanna Dołbniak kl. 2

Zuzanna Dołbniak kl. 2

 

3. Aleksandra Kowalczyk kl. 2

Aleksandra Kowalczyk kl. 2

 

 

Wyrodnienie:

Marcin Cudzich kl. 6
Julian Piątek kl. 5
Adam Kowalczyk kl. 5
Nikola Jędryka kl. 2
Paweł Kazek kl. 2
Kinga Wiejaczka kl. 2
Iga Wiejaczka kl. 2

 

Marcin Cudzich kl. 6

Marcin Cudzich kl. 6

 

Julian Piątek kl. 5

Julian Piątek kl. 5

 

Adam Kowalczyk kl. 5

Adam Kowalczyk kl. 5

 

Nikola Jędryka kl. 2

Nikola Jędryka kl. 2

 

Paweł Kazek kl. 2

Paweł Kazek kl. 2

 

Kinga Wiejaczka kl. 2

Kinga Wiejaczka kl. 2

 

Iga Wiejaczka kl. 2

Iga Wiejaczka kl. 2

 


Szkoła Podstawowa w Skokowej

1. Natalia Kozak kl. 1
2. Wiktoria Pawłowicz kl. 2
3. Amelia Sowa kl. 1

 

1. Natalia Kozak kl. 1

Natalia Kozak kl. 1

 

2. Wiktoria Pawłowicz kl. 2

Wiktoria Pawłowicz kl. 2

 

3. Amelia Sowa kl. 1

Amelia Sowa kl. 1

 


Wyróżnienie:

Maja Chrąchol kl. 4
Hanna Tobolska kl. 1
Wiktoria Krawczyk kI. 4
Weronika Ogonowska kl. 2

 

Maja Chrąchol kl. 4

Maja Chrąchol kl. 4

 

Hanna Tobolska kl. 1

Hanna Tobolska kl. 1

 

Wiktoria Krawczyk kI. 4

Wiktoria Krawczyk kI. 4

 

Weronika Ogonowska kl. 2

Weronika Ogonowska kl. 2

 


Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, z oddz. w Strupinie

1. Wojciech Brożek kl. 4
2. Laura Tyrała kl. 0
3. Alan Sobowiec kl. 1

 

1. Wojciech Brożek kl. 4

Wojciech Brożek kl. 4

 

2. Laura Tyrała kl. 0

Laura Tyrała kl. 0

 

3. Alan Sobowiec kl. 1

Alan Sobowiec kl. 1

 


Wyróżnienie:

Stanisław Turowski kl. 0
Zuzanna Pawlak kl. 1
Milena Trzebińska kl. 3
Magdalena Trzebińska kl. 1
Adrian Freus kl. 1
Szymon Kopeć kl. 0

 

Stanisław Turowski kl. 0

Stanisław Turowski kl. 0

 

Zuzanna Pawlak kl. 1

Zuzanna Pawlak kl. 1

 

Milena Trzebińska kl. 3

Milena Trzebińska kl. 3

 

Magdalena Trzebińska kl. 1

Magdalena Trzebińska kl. 1

 

Adrian Freus kl. 1

Adrian Freus kl. 1

 

Szymon Kopeć kl. 0

Szymon Kopeć kl. 0

 

Nagrodzone prace zostaną umieszczone i wydrukowane w przyszłorocznym kalendarzu, który będzie dostępny w kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W związku z informacją przekazana przez szkoły biorące udział w konkursie, nagrody zostaną przekazane do szkół, które wewnętrznie wskażą termin i miejsce przekazania nagród dzieciom biorącym udział w konkursie.

Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo
Joanna Cybuch