OGŁOSZENIE w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020, poz. 2028 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 regulaminu dostarczania wody, ze względu na występującą - bezdeszczową pogodę i nadmierne zużycie wody zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogrodów, pół oraz napełniania basenów, oczek wodnych na terenie eksploatowanym przez ZWZGB tj. Gmina Prusice, Gmina Trzebnica, Gmina Żmigród, Gmina Wołów do odwołania.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody.

BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!
Zakaz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r. do odwołania!