Odbiorco, chroń swoją instalację

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach przypomina swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich
temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji, na skutek których może dojść do awarii i zalania. Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.


Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem
  mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb,
  uszczelnienie drzwi i okien,
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę,
  wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając
  możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
 • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio
  zaizolować – ocieplić,
 • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim
  zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

 

W sytuacji zamarznięcia wody w instalacji należy zgłosić zdarzenie do ZWZGB pod nr telefonu: 71 312 54 50 (w dni robocze od 07.30 do 15.30) oraz 519 0 86 690 (w dni robocze od 15.00 oraz w dni wolne od pracy i święta). Pracownicy ZWZGB dokonają wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – spoczywa na Odbiorcy Usług. Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców.
Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową.


JOANNA CYBUCH
Kierownik Zakładu Wodociągowego
Związku Gmin Bychowo