PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ

Szanowni Odbiorcy!


Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji na skutek których może dojść do awarii i zalania.

Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:
– zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi
i okien;
– studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
– zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
– przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
– elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.


W sytuacji zamarznięcia wody w instalacji należy zgłosić zdarzenie do ZWZGB pod nr telefonu: 71 312 54 50 (w dni robocze od 07.30 do 15.30) oraz 519 0 86 690 (w dni robocze od 15.00 oraz w dni wolne od pracy i święta).


Pracownicy ZWZGB dokonają wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – spoczywa na Odbiorcy Usług.


Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców.

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową.