Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach

Informuje że w dniu 17.05.2022 r. została wydana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzja nr WR.RZT.70.33.2022 zatwierdzająca taryfę wody, która została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Wody Polskie we Wrocławiu w dniu 24.05.2022 r.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, taryfa wody będzie obowiązywała od 01.06.2022 r. na okres 3 lat, dla odbiorców wody korzystających w Wodociągu Związku Gmin Bychowo na terenie Gmin: Prusice, Trzebnica, Wołów, Żmigród.
Poniżej przedstawiamy ceny dostawy wody w poszczególnych grupach taryfowych:

 

Lp 

Wyszczególnienie

Jednostka Taryfa nowa w okresie od 1-12 miesiąca Taryfa nowa w okresie od 13-24 miesiąca Taryfa nowa w okresie od 25-36 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

1

Grupa WG (odbiorcy dla których faktura jest dostarczana w formie papierowej)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł/szt./m-c

4,08

4,41

4,18

4,51

4,30

4,64

2

Grupa WG e (odbiorcy dla których, faktura dostarczana jest tylko drogą elektroniczną)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł/szt./m-c

2,98

3,22

3,04

3,29

3,13

3,38

3

Grupa R (odbiorcy rozliczani ryczałtowo)

Cena wody

zł/m3

4,81

5,19

4,92

5,31

5,00

5,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł./szt/m-c

2,44

2,64

2,49

2,69

2,56

2,76