Jak zadbać o wewnętrzną instalację wodociągową po okresie przestoju w poborze wody?

Z uwagi na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii, część naszych Klientów zaprzestała działalności, a tym samym znacząco ograniczyła lub też całkowicie wstrzymała zużycie wody. W instalacjach używanych nieregularnie, zalegająca – stagnująca woda może ulec wtórnemu skażeniu, o czym często świadczy jej zmętnienie. Sytuacja taka w szczególności dotyczy rozbudowanych i rozległych instalacji wewnętrznych np. w placówkach oświatowych, zakładach pracy, ale może również wystąpić w domach jednorodzinnych, w wyniku dłuższej nieobecności mieszkańców. Dlategom przed ponownym rozpoczęciem użytkowania instalacji należy kilkukrotnie wypłukać ją, w celu pozbycia się zalegającej wody.

Jak to prawidłowo zrobić?

Należy spuścić wodę zalegającą – stagnującą w wewnętrznej instalacji, korzystając z wszystkich dostępnych kranów oraz hydrantów zainstalowanych w danym obiekcie – pozwoli to na wypłukanie całej wodociągowej instalacji wewnętrznej.

Nie marnujmy ani kropli!

Do płukania instalacji warto się odpowiednio przygotować, aby uniknąć marnotrawstwa zasobów wody. Wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do powtórnego jej wykorzystania, poprzez podlanie ogrodu czy trawnika. W tym celu należy podłączyć i wyprowadzić na teren zielony wąż ogrodowy lub zgromadzić wodę w pojemnikach do ponownego wykorzystania, np. w celu spłukania toalety lub podlania kwiatów . Dzięki temu nie zmarnujemy wody, a w ten prosty sposób nawet kilkukrotnie wymienimy wodę w instalacji.

Jak obliczyć ilość wody potrzebnej do wypłukania instalacji?

Instalacja powinna zostać przepłukana trzykrotnie. Objętość wody można obliczyć z poniższego wzoru, a niezbędne dane pozyskać z projektu instalacji.
Q = π ·r2· L
Gdzie:
π ≈ 3,14;
r – promień wewnętrzny rury;
L – długość instalacji wodociągowej

Przykładowe wyliczenie dla budynku jednorodzinnego

Przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm (promień 1,6 cm) i długości 20 metrów (2000 cm)
Instalacja wewnętrzna o średnicy 20 mm (promień 1 cm) i długości 30 metrów (3000 cm, woda ciepła i zimna).
Objętość wody w przyłączu (w litrach):
Q= 3,14 x 1,62 x 2000 / 1 000 = 16,1 litra wody
Objętość wody w instalacji (w litrach):
Q= 3,14 x 1,02 x 3000 / 1 000 = 9,4 litra wody
Łącznie 25,5 litra.
Ponieważ instalację należy przepłukać 3-krotną objętością wody, powinniśmy spuścić około 75 litrów wody. Można to zrobić spuszczając po 25 litrów w zlewozmywaku, umywalce i wannie. Koszt takiej operacji jest niewielki i wynosi około 75 groszy. Warto go ponieść, gdyż bezpieczeństwo związane z używaniem czystej, pitnej wody jest bezcenne.

Skąd wiemy, że stagnująca woda została wypłukana?

Instalacja powinna być płukana, aż woda uzyska niższą temperaturę, czyli około 12-14 0C.

Informacje o jakości dostarczanej wody

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że dzięki obowiązującym procedurom, w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Komunikat dla odbiorców

Pomimo przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce ZWZGB Prusice dokłada starań, aby zachować najwyższe standardy wykonywanych zadań, także w zakresie rozliczeń za świadczone usługi. Odczyty ilości pobranej wody mogą być wykonywane zdalnie, osobiście lub telefonicznie. W przypadku konieczności wymiany liczników również staramy się dostosować do nowych warunków związanych z pandemią. Dlatego jeśli nie czują się Państwo komfortowo z powodu wizyty naszego przedstawiciela i nie ma możliwości zapewnienia dostępu do licznika z zewnątrz, prosimy o poinformowanie o tym pracownika ZWZGB. Odstąpi on od wymiany wodomierza i odnotuje prośbę o przesunięcie wykonania usługi, a my następnie zaproponujemy ustalenie nowego terminu, który będzie dla Państwa dogodny.