Atak hakerski na programy komputerowe służące do obsługi klientów

Informujemy, że w dniu 15 października 2021 r. doszło do zewnętrznego hakerskiego ataku na programy komputerowe służące do obsługi klientów.
O zdarzeniu Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo niezwłocznie powiadomił Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy, która w powyższej sprawie prowadzi czynności procesowe mające ustalić sprawców.
W wyniku ataku hakerskiego istnieje duże prawdopodobieństwo, że doszło do nieuprawnionego dostępu osób nieuprawnionych do Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo zaleca swoim klientom dużą ostrożność w związku przetwarzaniem swoich danych osobowych czy to w wersji tradycyjnej lub wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
W przypadku nieuprawnionego posłużenia się Państwa danymi osobowymi przez osoby nieuprawnione powyższe incydenty proszę niezwłocznie zgłaszać na Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy.