Gmina Prusice Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Gmina Wołów Gmina Żmigród
 
Obszar działania
ZWZGB w Prusicach, zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej na terenie:
Gmina Prusice
Gmina Trzebnica
Gmina Oborniki
Gmina Wołów
Gmina Żmigród

Zadbaj o wewnętrzną instalację wodociągową po okresie przestoju w poborze wody


Z uwagi na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii część naszych Klientów zaprzestała działalności, a tym samym znacząco ograniczyła lub też całkowicie wstrzymała zużycie wody. W instalacjach regularnie nieużywanych, zalegająca – stagnująca woda może ulec wtórnemu skażeniu co może przejawiać się na przykład jej zmętnieniem. Sytuacja taka w szczególności dotyczy rozbudowanych i rozległych instalacji wewnętrznych np. w placówkach oświatowych, zakładach pracy, ale w wyniku dłuższej nieobecności mieszkańców może również wystąpić w domach jednorodzinnych. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania instalacji powinna ona być kilkukrotnie wypłukana, w celu pozbycia się zalegającej wody.
JAK TO ZROBIĆ?
Należy upuścić wodę zalegającą – stagnującą w wewnętrznej instalacji za pośrednictwem wszystkich dostępnych kranów oraz hydrantów zainstalowanych na tej instalacji w danym obiekcie, pozwoli to na objęcie płukaniem całej wodociągowej instalacji wewnętrznej .
NIE MARNUJMY!
Przed rozpoczęciem płukania instalacji warto się przygotować. Wszystkich, którzy mają taką możliwość zachęcamy do wtórnego wykorzystania wody poprzez podlanie ogrodu czy trawnika. W tym celu należy podłączyć i wyprowadzić na teren zielony wąż ogrodowy lub zgromadzić wodę w pojemnikach do ponownego wykorzystania, np. w celu spłukania toalety lub podlania kwiatów . Dzięki temu nie zmarnujemy wody, a w prosty sposób nawet kilkukrotnie wymienimy wodę w instalacji.
JAK OBLICZYĆ ILOŚĆ WODY NIEZBĘDNEJ DLA WYPŁUKANIA INSTALACJI?
Instalacja powinna zostać przepłukana trzykrotnie. Objętość wody można obliczyć z poniższego wzoru, a niezbędne dane pozyskać z projektu instalacji.
Q = π ·r2· L
Gdzie:
π ≈ 3,14;
r – promień wewnętrzny rury;
L – długość instalacji wodociągowej
PRZYKŁADOWE WYLICZENIE DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
Przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm (promień 1,6 cm) i długości 20 metrów (2000 cm)
Instalacja wewnętrzna o średnicy 20 mm (promień 1 cm) i długości 30 metrów (3000 cm, woda ciepła i zimna).
Objętość wody w przyłączu (w litrach):
Q= 3,14 x 1,62 x 2000 / 1 000 = 16,1 litra wody
Objętość wody w instalacji (w litrach):
Q= 3,14 x 1,02 x 3000 / 1 000 = 9,4 litra wody
Łącznie 25,5 litra.
Ponieważ instalację należy przepłukać 3-krotną objętością wody powinniśmy spuścić około 75 litrów wody. Można to zrobić spuszczając po 25 litrów z zlewozmywaku, umywalce i wannie.
Koszt jest niewielki, bo to zaledwie około 75 groszy, a bezpieczeństwo użytkowania czystej pitnej wody jest bezcenne.

SKĄD WIEMY, ŻE STAGNUJĄCA WODA ZOSTAŁA WYPŁUKANA?
Instalacja powinna być płukana, aż woda uzyska niższą temperaturę, czyli około 12-14 0C

Informacje o jakości wody


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że dzięki obowiązującym procedurom, w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.
(https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19)
KOMUNIKAT

Pomimo przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej ZWZGB Prusice, dokłada starań by zachować najwyższe standardy w realizowanych procesach w tym także w zakresie rozliczeń za świadczone usługi. Odczyty ilości pobranej wody dokonywane są zdalnie, osobiście lub telefonicznie.
Zachodzi także konieczność wymiany liczników. Jeśli jednak nie czują się Państwo komfortowo z uwagi na wizytę naszego przedstawiciela lub nie ma możliwości zapewnienia dostępu z zewnątrz, prosimy o poinformowanie o tym pracownika ZWZGB, a on odnotuje prośbę o przesunięcie terminu i odstąpi od wymiany wodomierza.

W takiej sytuacji wymiana licznika zostanie ustalona na pózniejszy termin.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - DZIEŃ WODY - 2021


WYMIANA WODOMIERZY - LEGALIZACJA

11.01.2021
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo  w Prusicach, informuje, że na terenie Gminy Prusice,  rozpoczął legalizację wodomierzy.

12.01.2021 rozpoczynamy legalizację :  Ligota Strupińska, Strupina, Górowo
Świerzów, Kopaszyn

16.02.2021r.   Krościna WielkaSprawozdania BADANIA WODY

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach
informuje o:


wynikach przeprowadzonych badań:
MONITORING KONTROLNY I PRZEGLĄDPOWY
Sprawozdania Punkt poboru WSZEMIRÓW
/files/badania_wody/Wszemirów11_2020_M.pdf
/files/badania_wody/Wszemirów11_2020.pdf
KOMUNIKAT

Prusice, dnia 17.10.2020r.                        

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID -19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) Zakład wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów w biurze Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach przy ul. Kolejowej 30.  

Jednocześnie informujemy, iż od 19.10.2020r. zostaje zawieszona praca inkasentów dokonujących odczytów wodomierzy w Państwa nieruchomościach.
W związku z powyższym prosimy o podawanie stanów liczników za pomocą formularza na stronie internetowej www.wodociagiprusice.pl, telefonicznie  pod numerem tel. 71 312 54-50 lub e-mail wodociagi@wodociagiprusice.pl
W przypadku braku podania odczytu wodomierza otrzymają Państwo faktury wystawione na podstawie średniej wynikającej ze zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Odbiorcy, posiadający wodomierze ze zdalnym odczytem, wystawione faktury bedą dostarczone e-mailem lub pocztą.  
 
W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców wody prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.                                                  Z poważaniem
                                                        Joanna Cybuch
                                         Kierownik Zakładu Wodociągowego
                                                  Związku  Gmin Bychowo

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach informuje, że 

od dnia 25.05.2020r. została wznowiona bezpośrednia obsługa Klientów w siedzibie

ZWZGB Prusice przy ul. Kolejowej 30.

Obługa interesantów odbywa się w dotychczasowych  godzinach urzędowania biura.


 
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
22 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach świętowali obchody Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Obchodzone corocznie 22 marca święto ma przypominać, iż wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Celem tego szczególnego dnia jest pokazanie młodemu pokoleniu, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu ludzi i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Happening pod hasłem "WODA - ŹRÓDŁO ŻYCIA" miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Woda, którą dostarcza ZWZGB pochodzi z studni głębinowych usytuowanych w obrębie miejscowości Bychowo. Spełnia ona najbardziej rygorystyczne normy, a swoimi parametrami nie ustępuje wodzie dostarczanej mieszkańcom wielu miast europejskich.
Dzieci poprzez zabawę poszerzyły swoją wiedzę na temat wody oraz uświadomiły sobie jak ważna jest ona w życiu człowieka.
Organizatorzy imprezy - Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach z panią kierownik Joanną Cybuch, przy wsparciu sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna oraz Szkoła Podstawowa w Prusicach, z koordynatorkami p. Bożeną Tarnowską i Lucyną Zalewską, przygotowali moc atrakcji, nagród i niespodzianek na ten wyjątkowy dzień. Dzięki współpracy z Zakładem Wodociągowym Związku Gmin Bychowo w Prusicach wszystkie dzieci uczestniczące w obchodach Światowego Dnia Wody otrzymały ciekawe upominki.
Wśród wielu zaproszonych gości na uroczystość przybyli: sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, skarbnik Miasta i Gminy Prusice Magdalena Żyża, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, dyrektor GOKiS Paweł Grzyb, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Wojtyra, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza Dorota Borowiecka , wicedyrektor Elżbieta Pietrzak oraz wicedyrektor Małgorzata Syrnyk Żuk, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Prusicach z przewodniczącą Katarzyną Boruszewską, skarbnikiem Justyną Szczepaniak i sekretarzem Mirellą Lupą.
Przygotowując się do uroczystych obchodów Światowego Dnia Wody, uczniowie uczestniczyli w konkursach tematycznych, przygotowywali kostiumy, banery oraz piosenki. Finałowa impreza odbyła się w hali sportowej. Obchody rozpoczęły się od wystąpienia sekretarza Miasta i Gminy Prusice Grzegorza Terebuna, który przypomniał, że wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie, a Światowy Dzień Wody to dobry moment, by każdy uświadomił sobie, że wodę trzeba szanować. Woda bowiem to nasz skarb, więc należy chronić jej zasoby. Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo Joanna Cybuch podkreśliła również znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także rolę wody w życiu człowieka.
Imprezę od strony artystycznej rozpoczęli najmłodsi uczniowie z klas 1-3, którzy w błękitnych korowodach prezentowali swoje rekwizyty w postaci nakryć głowy. Wszystkie dzieci wraz z gromkimi brawami otrzymały zestawy upominków, które zostały wręczone na ręce wychowawców klas. Po prezentacji klas młodszych rozpoczął się mini festiwal piosenki o wodzie w wykonaniu klas czwartych. Klasa 4A wystąpiła z piosenką "Woda kapie jak szalona", następnie klasa 4B z utworem pt. "Pół kroku stąd" z filmu "Skarb oceanu" oraz klasa 4C, która porwała publiczność hitem "Przez tę wodę prusicką oszalałem”. Kolejnym punktem programu było nagrodzenie uczniów klas 1-3 - laureatów konkursu na najpiękniejszy plakat pod hasłem "Woda - źródło życia". Wszystkie złożone na konkurs prace zostały wyeksponowane w mini galerii.
Spośród wielu pięknych prac komisja konkursowa nagrodziła następujących uczniów:
I miejsce – Szymon Olejnik – kl. 1C
II miejsce –Oskar Janeczek – kl. 3C
III miejsce – Kacper Maliński – kl. 1C
Wyróżniono także prace następujących uczniów– Marysia Janicka, Tobiasz Jarosz, Ksawier Kuźniar i Maja Kaczorowska.
Następnie swoje talenty muzyczne zaprezentowali uczniowie klas piątych. Specjalnie na ten dzień klasa 5A przygotowała folkowy utwór "Niebieskie kropelki", natomiast 5B zaprezentowała utwór „Woda, woda z kranu leci".
Nadszedł i czas na prezentację zadania konkursowego dla klas 4-7, które polegało na najlepszym wykonaniu kostium "Kropla wody". Swoje oryginalne stroje zaprezentowali wytypowani przedstawiciele klas. Komisja konkursowa po długiej naradzie dokonała wyboru laureatów w tej kategorii. Zostali nimi:
I miejsce – Jakub Januchta kl. 5A
II miejsce – Marcel Rogala kl. 7B
III miejsce - Maksymilian Saladra kl. 4B
Wyróżnienia – Maciej Bałuszyński kl.6A, Ignacy Rudnicki kl. 4C
Po prezentacji kostiumów w muzycznych hitach zaprezentowali się uczniowie klas 6. Klasa 6A wykonała oryginalną wersję światowego hitu "Woda z Prusic", a klasa 6B wielki przebój "Ta woda, och na na".
Po bloku muzycznym przedstawiono zwycięzców z klas 4-7 w konkursie wiedzy o wodzie. Laureatami zostali:
I miejsce - Jakub Czyściak - kl. 4C
II miejsce - Estera Kośnik - kl. 4A
II miejsce - Paweł Żelechowski - kl. 5A
III miejsce - Aleksandra Szczepaniak - kl. 5A
III miejsce - Marcin Noga - kl. 4A
Wyróżnieni - Nela Bojarun kl.6A, Ignacy Rudnicki kl. 4C, Gracjan Cybuch - kl.4B
Po nagrodzeniu laureatów publiczność została zaproszona do wysłuchania kolejnych hitów, tym razem w wykonaniu klas 7. Występ rozpoczęła klasa 7A z piosenką "Zdrowa woda i ja", po niej wystąpiła klasa 7B z utworem "Woda źródłem życia", a na koniec klasa 7C z piosenką "Ciągle pada".
Przyszedł też czas na poznanie laureatów konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów. Nasza zdolna młodzież wykonała wspaniałe fotografie pod hasłem "Woda - źródło życia".
Laureatami w tej kategorii zostali:
I miejsce – Natalia Strzeszyna
II miejsce –Gabriel Wręczycki
III miejsce – Karolina Szemiel
Na zakończenie gimnazjaliści z klas IIA, IIB, IIIA i IIIB zaprezentowali swoje banery reklamowe. Oczywiście oni także otrzymali upominki.

Oprócz zestawów upominków dla wszystkich uczniów, przekazanych na ręce wychowawców klas, oraz niezwykle atrakcyjnych nagród rzeczowych dla laureatów poszczególnych konkursów, wyróżnieni zostali także uczniowie najbardziej zaangażowani. Doceniono wkład pracy oraz niebywałe talenty uczniów przygotowujących piosenki, autorów słów do znanych przebojów, młodych artystów plastyków, którzy wykonali kostiumy, plakaty i banery. To właśnie ci uczniowie w nagrodę pojadą dwoma autokarami w maju na pełną niespodzianek, całodniową wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie. Fundatorem wszystkich nagród jest Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach. Każdy uczeń otrzymał także butelkę zdrowej, krystalicznie czystej wody „Bychowianka”.
Pragniemy podziękować również rodzicom, uczniom i wychowawcom za aktywne włączenie się do obchodów Światowego Dnia Wody oraz panu Zbigniewowi Krzywulskiemu za obsługę techniczną. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach Dorota Borowiecka, poinformowała, że Światowy Dzień Wody wejdzie na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach składa serdeczne podziękowania za włączenie się do akcji promowania Światowego Dnia Wody. Szczególnie dla Pani Bożeny Tarnowskiej i Lucyny Zalewskiej, za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.
link do galerii zdjęć
ZMIANA SIEDZIBY

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach


informuje, że od dnia 10.10.2016r. zmienia swoją siedzibę
z Prusic ul. Kolejowa 3, na Prusice, ul. Kolejowa 30.

Zapraszamy do nowej siedziby.
Oferta na usługi koparko ładowarką

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach, oferuje usługi koparko ładowarką skierowane do klientów indywidualnych, instytucjonalnych jak i przedsiębiorców.


Dzięki naszej koparko ładowarce JCB 3CX Turbo Plus z napędem na 4×4 wyposażonej w specjalistyczny sprzęt taki jak: duża przednia wielofunkcyjna łyżka z zębami, o pojemności 1m3, otwierana hydraulicznie do pozycji spycharkowej, umożliwiająca: spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie, łyżce koparkowej o szerokości 600 mm, , o szerokości 1500 mm, o szerokości 800 mm, oraz o szerokości 350 mm z wymiennymi zębami, jesteśmy wstanie świadczyć usługi w zakresie  USŁUG ZIEMNYCH takich jak:

  • wykopy pod fundamenty budynków małogabarytowych, hal i magazynów,
  • wykopy pod ogrodzenia, drenaże, przyłącza wodne, elektryczne, gazowe,
  • wykopy pod kanalizacje, instalacje sanitarne,
  • wykopy pod oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne, kanały i rowy melioracyjne,
  • równanie, niwelacje i skarpowanie terenu,
  • usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew z ziemi,
  • załadunek ziemi i gruzu,
  • usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników,
  • załadunek i rozładunek widłami palet.

Wynajem koparko ładowarki realizujemy wraz z profesjonalnym operatorem, a nasza maszyna jest w pełni wyposażona w wysokiej klasy sprzęt za pomocą, którego możemy realizować w/w usługi.

Oferujemy wynajem koparko – ładowarki na dogodnych warunkach finansowych.

Ponadto, Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach oferuje, pełny zakres robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy i sieci wodociągowych.