Gmina Prusice Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Gmina Wołów Gmina Żmigród
 
TARYFA WODY
USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ
 1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków
  z dnia 7 czerwca 2001r.
  tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 2028
  Więcej »
WYMAGANIA METROLOGICZNE WODOMIERZY
 1. Dz.U. 2004 nr 40 poz. 360
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
  Więcej »
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
 1. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  Więcej »
WYMAGANIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 1. Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
 2. Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
 3. Dz.U. 2015 poz. 1989
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
PRZEPISY OKREŚLAJĄCE USTALENIE TARYFY WODY
 1. Dz.U. 2018 poz 472
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 luty 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Więcej »
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
 1. Dz.U Województwa Dolnośląskiego poz. 902 z dnia 08.02.2019r.  regulamin dostarcczania wody na obszarze eksploatowanym przez Związek Gmin "Bychowo"
  Więcej »
  Pobierz plik »