Gmina Prusice Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Gmina Wołów Gmina Żmigród
 
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
 1. Dz. U Woj. Dolnośląskiego 2006r. Nr 110 poz. 1844 z
  UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN:
  1844 – Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin „Bychowo” w Prusicach obowiązującego na obszarze Gmin – Członków Związku Gmin Bychowo : Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród ............................................................... .10960
  Więcej »
USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ
 1. Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  Więcej »
WYMAGANIA METROLOGICZNE WODOMIERZY
 1. Dz.U. 2004 nr 40 poz. 360
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
  Więcej »
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
 1. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  Więcej »
WYMAGANIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 1. Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
 2. Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
 3. Dz.U. 2015 poz. 1989
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Więcej »
PRZEPISY OKREŚLAJĄCE USTALENIE TARYFY WODY
 1. Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Więcej »